Standard Svensk standard · SS-ISO 20279:2005

Markundersökningar - Extraktion och bestämning av tallium med elektrotermisk atomabsorptionspektrometri (ISO 20279:2005, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies methods for extraction of thallium from soil by nitric acid and hydrogen peroxide and its determination in the extract by electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS). NOTE The relevant working range of this method is approximately from 0,05 mg/kg to 100 mg/kg.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-41387

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-18

Antal sidor: 11