Standard Svensk standard · SS-ISO 11466

Markundersökningar - Extraktion av spårelement lösliga i kungsvatten

Status: Gällande

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Extraction of trace elements soluble in aqua regia

Artikelnummer: STD-18452

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-05-03

Antal sidor: 8