Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23161:2011

Markundersökningar - Bestämning av vissa organiska tennföreningar - Gaskromatografisk metod (ISO 23161:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 23161:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23161:2011

Markundersökningar - Bestämning av vissa organiska tennföreningar - Gaskromatografisk metod (ISO 23161:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a gas-chromatographic method for the identification and quantification of organotin compounds (OTCs) in soils as specified in Table 1. The method is also applicable to samples from sediments, sludges and wastes (soil-like materials). The working range depends on the detection technique used and the amount of sample taken for analysis. The limit of quantification for each compound is about 10 µg/kg.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23161:2011

Markundersökningar - Bestämning av vissa organiska tennföreningar - Gaskromatografisk metod (ISO 23161:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of selected organotin compounds - Gas-chromatographic method (ISO 23161:2009)

Artikelnummer: STD-81191

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-01

Antal sidor: 52

Ersätts av: SS-EN ISO 23161:2018