Standard Svensk standard · SS-ISO 15800:2004

Markundersökningar - Karaktärisering av mark med avseende på människans exponering (ISO 15800:2003, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 15800:2019

Omfattning
This International Standard gives guidelines on the kind and extent of soil characterization necessary for the evaluation of human exposure to substances that can cause adverse effects. The possibilities of standardizing the calculations used for the assessment of human exposure are not included in this International Standard. The information needed for evaluation of human exposure to contaminants leached from soil to surface and/or groundwater or transferred by runoff is not included in this International Standard. Aspects related to radioactivity and pathogens in soil and potential human exposure hereto are also not included in this International Standard.

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Characterization of soil with respect to human exposure (ISO 15800:2003, IDT)

Artikelnummer: STD-35412

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-02-13

Antal sidor: 27

Ersätts av: SS-ISO 15800:2019