Standard Svensk standard · SS-ISO 11275:2005

Markundersökningar - Bestämning av omättad konduktivitet och vattenhållande förmåga - Winds avdunstningsmetod (ISO 11275:2004, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11275:2014

Omfattning
This International Standard specifies a laboratory method for the simultaneous determination in soils of the unsaturated hydraulic conductivity and of the soil water-retention characteristic. It is applicable only to measurement of the drying or desorption curve. Application of the method is restricted to soil samples which are, as far as possible, homogeneous. The method is not applicable to soils which shrink in the range of matric head hm = 0 cm to hm = -800 cm. The range of the determination of the conductivity depends on the soil type. It lies between matric heads of approximately hm = -50 cm and hm = -700 cm. The range of the determination of the water-retention characteristic lies between matric heads of approximately hm = 0 cm and hm = -800 cm. NOTE 1 An infiltrometer method can be used to determine hydraulic conductivities near saturation. NOTE 2 ISO 11274 gives methods to determine the water-retention characteristic for matric heads between 0 cm and -15 000 cm.

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of unsaturated hydraulic conductivity and water-retention characteristic - Wind's evaporation method (ISO 11275:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-39644

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-05-13

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS-EN ISO 11275:2014