Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 17924:2008

Markundersökningar - Bedömning av humanexponering för jord och jordmaterial genom födointag - Vägledning för tillämpning och val av fysiologiskt baserade extraktionsmetoder för skattning av human biotillgänglighet för metaller i jord

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 17924:2008

Markundersökningar - Bedömning av humanexponering för jord och jordmaterial genom födointag - Vägledning för tillämpning och val av fysiologiskt baserade extraktionsmetoder för skattning av human biotillgänglighet för metaller i jord
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 17924:2008

Markundersökningar - Bedömning av humanexponering för jord och jordmaterial genom födointag - Vägledning för tillämpning och val av fysiologiskt baserade extraktionsmetoder för skattning av human biotillgänglighet för metaller i jord
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Assessment of human exposure from ingestion of soil and soil material - Guidance on the application and selection of physiologically-based extraction methods for the estimation of the human bioaccessibility/bioavailability of metals in soil

Artikelnummer: STD-64892

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-01-31

Antal sidor: 28