Standard Svensk standard · SS-EN 840-5:2012

Mobila avfallsbehållare - Del 5: Krav på prestanda och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 840-5:2020
Omfattning
This European Standard gives the test methods for mobile waste and recycling containers according to EN 840-1 to EN 840-4. It also gives the levels to be reached during the tests or after they have been done.
This European Standard is applicable to mobile waste and recycling containers with capacities up to 1 700 l.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88333

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-12-15

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 840-5:2004

Ersätts av: SS-EN 840-5:2020