Standard Svensk standard · SS-EN 840-5:2012

Mobila avfallsbehållare - Del 5: Krav på prestanda och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 840-5:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 840-5:2012

Mobila avfallsbehållare - Del 5: Krav på prestanda och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard gives the test methods for mobile waste and recycling containers according to EN 840-1 to EN 840-4. It also gives the levels to be reached during the tests or after they have been done.
This European Standard is applicable to mobile waste and recycling containers with capacities up to 1 700 l.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 840-5:2012

Mobila avfallsbehållare - Del 5: Krav på prestanda och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods

Artikelnummer: STD-88333

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-12-15

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 840-5:2004

Ersätts av: SS-EN 840-5:2020