Standard Svensk standard · SS-EN 840-4:2012

Mobila avfallsbehållare - Del 4: Behållare med fyra hjul och volymer upp till 1700 l, med plant lock, för bred tapp- eller BG- och/eller kamlyftanordningar - Mått och utförande

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 840-4:2020
Omfattning
This European Standard specifies dimensions and design requirements of mobile waste and recycling containers with 4 wheels, with flat lid(s) and capacity up to 1 700 l to be used by wide trunnion or BG-lifting device and/or wide comb lifting device.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design

Artikelnummer: STD-88332

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-12-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 840-4:2004

Ersätts av: SS-EN 840-4:2020