Standard Svensk standard · SS-EN 840-2:2012

Mobila avfallsbehållare - Del 2: Behållare med fyra hjul och volymer upp till 1300 l, med plant lock, för tapp- och/eller kamlyftanordningar - Mått och utförande

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 840-2:2020

Omfattning
This European Standard specifies dimensions and design requirements of mobile waste containers with 4 wheels, with flat lid(s) and capacity up to 1 300 l to be used by trunnion and/or comb lifting device.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88330

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-12-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 840-2:2004

Ersätts av: SS-EN 840-2:2020