Standard Svensk standard · SS-EN 840-2:2004

Mobila avfallsbehållare - Del 2: Behållare med 4 hjul och volymer upp till 1300 l, med plant lock, för tapp- och/eller kamlyftanordningar - Mått och utförande

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 840-2:2012

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Mobile waste containers - Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design

Artikelnummer: STD-35814

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-03-26

Antal sidor: 18

Ersätter: SS-EN 840-2

Ersätts av: SS-EN 840-2:2012