Standard Svensk standard · SS-EN 15169:2007

Karaktärisering av avfall - Bestämning av glödförlust vid upphettning av avfall, slam och sediment

Status: Gällande

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-60194

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-08

Antal sidor: 14