Standard Svensk standard · SS-EN 13656

Karaktärisering av avfall - Uppslutning i mikrovågsugn med fluorvätesyra (HF), salpetersyra (HNO3) och saltsyra (HCl) för elementaranalys (totaluppslutning av fast avfall för elementaranalys)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods of microwave assisted digestion with hydrofluoric (HF), nitric (HNO3) and hydrochloric (HCl) acid mixture. Solutions produced by the methods are suitable for analysis e.g. by atomic absorption spectrometry (FLAAS, HGAAS, CVAAS, GFAAS), inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-OES) and inductive coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The method is applicable to the microwave assisted acid digestion of waste for example for the following elements: Al, Sb, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, P, K, Se, Ag, S, Na, Sr, Sn, Te, Ti, Tl, V, Zn.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Microwave assisted digestion with hydrofluoric (HF), nitric (HNO3) and hydrochloric (HCl) acid mixture for subsequent determination of elements

Artikelnummer: STD-33477

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-01-10

Antal sidor: 26