Standard Svensk standard · SS-EN 13592+A1:2007

Förpackningar - Plastsäckar för insamling av hushållsavfall - Typer, krav och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13592:2017 Korrigeras av: SS-EN 13592+A1:2007/AC:2008

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) Påsar, säckar (55.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningsmaterial, SIS/TK 164/AG 22

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-61634

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13592

Ersätts av: SS-EN 13592:2017