Standard Svensk standard · SS-EN 13071-3:2011

Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 3: Rekommenderade lyftanslutningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13071-3:2019

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for the container lifting connections to be used during the loading and unloading operations of the containers top lifted and bottom emptied.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 3: Recommended lifting connections

Artikelnummer: STD-81774

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-29

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 13071-3:2019