Standard Svensk standard · SS-EN 13071-2:2008/AC:2010

Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 2: Tilläggskrav för underjordiska eller delvis underjordiska system

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13071-2:2008+A1:2013

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems

Artikelnummer: STD-73794

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-04-06

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 13071-2:2008

Ersätts av: SS-EN 13071-2:2008+A1:2013