Standard Svensk standard · SS-EN 13071-2:2008

Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 2: Tilläggskrav för underjordiska eller delvis underjordiska system

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13071-2:2008+A1:2013 Korrigeras av: SS-EN 13071-2:2008/AC:2010

Omfattning
This European Standard specifies the additional requirements for underground or partly underground systems top lifted and bottom emptied, used for collection of solid non-hazardous wastes with a capacity up to 5 000 l.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-66807

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-07

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13071

Ersätts av: SS-EN 13071-2:2008+A1:2013