Standard Svensk standard · SS-EN 13071-1:2008/AC:2010

Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 1: Allmänna krav

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13071-1:2019

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-73793

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-04-06

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 13071-1:2008

Ersätts av: SS-EN 13071-1:2019