Standard Svensk standard · SS-EN 13071-1:2008

Stationära avfallsbehållare med volymer upp till 5 000 l, topplyfta och bottentömda - Del 1: Allmänna krav

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13071-1:2019 Korrigeras av: SS-EN 13071-1:2008/AC:2010
Omfattning
This European Standard specifies requirements of stationary containers, top lifted and bottom emptied, used for collection of solid non-hazardous wastes, with capacity up to 5 000 l.
This European Standard specifies the general characteristics of such containers and their accessories, the test methods and the safety requirements.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-66806

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-07

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13071

Ersätts av: SS-EN 13071-1:2019