Standard Svensk standard · SS-EN 12574-1:2006

Stationära avfallsbehållare - Del 1: Behållare med volymer upp till 10 000 l, med plana eller kupiga lock, för lyftanordning med svängtapp, dubbel svängtapp eller lyftficka - Mått och utförande

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12574-1:2017
Omfattning
This part of EN 12574 specifies dimensions and requirements of stationary waste containers (in the text also called containers) without wheels or with wheels for positioning purposes only, with flat or dome lid(s) and capacities up to 10 000 l for trunnion, double trunnion or pocket lifting devices.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-44587

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-02-20

Antal sidor: 25

Ersätter: SS-EN 12574-1

Ersätts av: SS-EN 12574-1:2017