Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15252:2007

Karaktärisering av slam - Procedur för validering av metoder för bestämning av fysikaliska egenskaper hos slam

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report specifies procedures for validating characterization methods for physical properties of sludge.

This Technical Report is applicable to sludge and sludge suspensions from:
- storm water handling;
- urban wastewater collecting systems;
- urban wastewater treatment plants;
- treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC);
- water supply treatment plants.

This method is also applicable to sludge suspensions from other origin.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-57404

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-01-10

Antal sidor: 20