Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15252:2007

Karaktärisering av slam - Procedur för validering av metoder för bestämning av fysikaliska egenskaper hos slam

Status: Gällande

Köp denna standard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 745 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 745 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report specifies procedures for validating characterization methods for physical properties of sludge.

This Technical Report is applicable to sludge and sludge suspensions from:
- storm water handling;
- urban wastewater collecting systems;
- urban wastewater treatment plants;
- treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC);
- water supply treatment plants.

This method is also applicable to sludge suspensions from other origin.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Protocol for validating methods for physical properties of sludges

Artikelnummer: STD-57404

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-01-10

Antal sidor: 20