Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15175:2006

Characterization of sludges - Protocol for organizing and conducting inter-laboratory tests of methods for chemical and microbiological analysis of sludges

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report specifies the requirements for interlaboratory tests to validate chemical and microbiological methods for sludges.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Protocol for organizing and conducting inter-laboratory tests of methods for chemical and microbiological analysis of sludges

Artikelnummer: STD-44944

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-06

Antal sidor: 12