Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13768:2004

Karaktärisering av slam - Praktisk handledning för kombinerad förbränning av slam och hushållsavfall

Status: Gällande

Omfattning
This document gives indication for dealing of the combined incineration treatment of sludge and household waste. This document is applicable to sludges described in the scope of CEN/TC 308 i.e. specifically derived from : -- storm water handling ; -- night soil ; -- urban wastewater collecting systems ; -- urban wastewater treatment plants ; -- treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC ) ; but excluding hazardous sludges from industry. Annex A gives information on various systems to input sludge into a household waste incineration plant.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20) Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Characterisation of sludges - Good practice for combined incineration of sludges and household wastes

Artikelnummer: STD-38129

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-12-07

Antal sidor: 23

Ersätter: SIS-CEN/CR 13768:2001