Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13768:2004

Karaktärisering av slam - Praktisk handledning för kombinerad förbränning av slam och hushållsavfall

Status: Gällande

Köp denna standard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 745 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 745 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives indication for dealing of the combined incineration treatment of sludge and household waste. This document is applicable to sludges described in the scope of CEN/TC 308 i.e. specifically derived from : -- storm water handling ; -- night soil ; -- urban wastewater collecting systems ; -- urban wastewater treatment plants ; -- treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC ) ; but excluding hazardous sludges from industry. Annex A gives information on various systems to input sludge into a household waste incineration plant.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam Installationer och utrustning för avfallshantering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterisation of sludges - Good practice for combined incineration of sludges and household wastes

Artikelnummer: STD-38129

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-12-07

Antal sidor: 23

Ersätter: SIS-CEN/CR 13768:2001