Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13767:2004

Karaktärisering av slam - Praktisk handledning för förbränning av slam med och utan fett och rens

Status: Gällande

Omfattning
This document describes good practice for the incineration of sludges with and without grease and screenings. This document is applicable for sludges described in the scope of CEN/TC 308 specifically derived from : -- night soil ; -- urban wastewater collecting systems ; -- urban wastewater treatment plants ; -- treatment of industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EC) ; but excluding hazardous sludges from industry. This document is not applicable to co-incineration of sludge and other wastes, (either urban or hazardous) (see CEN/TR 13768) and to the use of sludge in cement kilns. Annex A gives tables of data for different typical parameters for sludge, furnace and ash.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Characterisation of sludges - Good practice for sludges incineration with and without grease and screenings

Artikelnummer: STD-38128

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-12-07

Antal sidor: 34