Standard Svensk standard · SS-EN 13485

Termometrar för mätning av luft- och produkttemperatur vid transport, lagring och distribution av kyld, fryst, djupfryst/snabbfryst mat och glass - Provning, prestanda, användbarhet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13485

Termometrar för mätning av luft- och produkttemperatur vid transport, lagring och distribution av kyld, fryst, djupfryst/snabbfryst mat och glass - Provning, prestanda, användbarhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard sets the technical and functional characteristics for all types of thermometers (electronic, mechanical, etc.) for equipping the means used for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream and for measuring the internal temperature of the products.
It specifies the test methods which allow the verification of the equipment's conformity to suitability and performance requirements.
It applies to the whole indicator-temperature sensor(s). The temperature sensor(s) may be integrated into the thermometer or remote from it (external temperature sensor(s)).

Ämnesområden

Instrument för temperaturmätning (17.200.20) Anläggningar och utrustning för livsmedelsindustrin (67.260)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13485

Termometrar för mätning av luft- och produkttemperatur vid transport, lagring och distribution av kyld, fryst, djupfryst/snabbfryst mat och glass - Provning, prestanda, användbarhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability

Artikelnummer: STD-31647

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-07

Antal sidor: 22