Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 16610-31:2012

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 31: Robusta profilfilter: Gaussiska regressionsfilter (ISO/TS 16610-31:2010, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16610 specifies the characteristics of the discrete robust Gaussian regression filter for the evaluation of surface profiles with spike discontinuities such as deep valleys and high peaks.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 31: Robust profile filters: Gaussian regression filters (ISO/TS 16610-31:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-85650

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-03-02

Antal sidor: 28