Standard Svensk standard · SS-EN 61557-6

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning - Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder - Del 6: Jordfelsövervakning i TT-, TN- och IT-system

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätning av elektriska och magnetiska storheter (17.220.20) Elektrisk isolering Allmänt (29.080.01) Elnät Allmänt (29.240.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Electrical safety in low-voltage distribution systems up to 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems

Artikelnummer: STD-3333103

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-12-17

Antal sidor: 14

Ersätter: SS-EN 61557-6