Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 23165:2006

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Riktlinjer för uppskattning av mätosäkerhet för koordinatmätmaskiner

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Specification gives guidance for the application of the test described in ISO 10360-2, by explaining the evaluation of the test uncertainty required for ISO 14253-1.

Ämnesområden

Allmänt Metrologi och mätning (17.020) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Guidelines for the evaluation of coordinate measuring machine (CMM) test uncertainty

Artikelnummer: STD-56828

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-06

Antal sidor: 35