Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 61265

Akustik - Instrument för mätning av buller från flygplan - Funktionskrav på mätsystem för mätning av ljudtryck i tersband i samband med certifiering av civila flygplan

Status: Gällande till 2021-06-12

Ämnesområden

Elektroakustik (17.140.50) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Electroacoustics - Instruments for measurement ofaircraft noise - Performance requirements for systems to measure on-third-octave band sound pressure levels in noise certification of transport-category aeroplanes

Artikelnummer: STD-19111

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-09-27

Gällande till: 2021-06-12

Antal sidor: 0

Parallell utgåva: SS-EN IEC 61265