Standard Svensk standard · SS-ISO 13473-1

Karakterisering av vägytans textur med hjälp av profilkurvor - Del 1: Bestämning av medelprofildjup

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 1: Determination of Mean Profile Depth

Artikelnummer: STD-22212

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-03-06

Antal sidor: 24