Standard Svensk standard · SS-ISO 9611:2006

Akustik - Beskrivning av källor till konstruktionsburet ljud med avseende på ljudstrålning från anslutna konstruktioner - Mätning av vibrationshastighet i kontaktpunkterna hos elastiskt monterade maskiner. (ISO 9611:1996, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Characterization of sources of structure-borne sound with respect to sound radiation from connected structures - Measurement of velocity at the contact points of machinery when resiliently mounted (ISO 9611:1996, IDT)

Artikelnummer: STD-45777

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-30

Antal sidor: 24