Standard Svensk standard · SS-ISO 9296

Akustik - Bullerdeklaration av datorer och kontorsmaskiner

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Acoustics - Declared noise emmission values of computer and business equipment

Artikelnummer: STD-8680

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-12-06

Antal sidor: 8