Standard Svensk standard · SS-ISO 7574-3

Akustik - Statistiska metoder för beräkning och verifieringav värden för bullerdeklaration av maskiner och apparater - Del 3: Förenklad (övergångs-)metod för verifiering av partier av maskiner

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment - Part 3: Simple (transition) methods for stated values for batches of machines

Artikelnummer: STD-4553

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-09-17

Antal sidor: 4