Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 60704-2-7

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller - Del 2-7: Särskilda fordringar på fläktar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN IEC 60704-2-7
Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Luftväxlare, fläktar, luftkonditionering (23.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-7: Particular requirements for fans

Artikelnummer: STD-31780

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-30

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-EN 60704

Ikraftsätter: IEC 60704-2-7:1997

Ersätts av: SS-EN IEC 60704-2-7