Standard Ikraftsättning · SS-EN 27574-1

Akustik - Statistiska metoder för beräkning och verifieringav värden för bullerdeklaration av maskiner och apparater - Del 1: Allmänna anvisningar och definitioner

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Acoustics - Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment - Part 1: General considerations and definitions (ISO 7574/1:1985)

Artikelnummer: STD-10072

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-10-16

Antal sidor: 1