Standard Ikraftsättning · SS-EN 21680-2

Akustik - Mätning av buller från roterande elektriska maskiner - Överslagsmetod

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Acoustics - Measurement of airborne noise emittedby rotating electrical machinery - Survey method

Artikelnummer: STD-11679

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-04-22

Antal sidor: 1