Standard Svensk standard · SS-ISO 16902-1

Hydraulik - Provningsregler för bestämning av ljudeffektnivåer hos pumpar medelst ljudintensitet - Teknisk metod - Del 1: Pumpar

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16902 establishes a test code based on ISO 9614-1 and ISO 9614-2 for determining the sound power levels of a hydraulic fluid power pump under controlled conditions of installation and operation. The sound power level will include sound power radiated by any piping within the measurement surface. This part of ISO 16902 is suitable for providing a basis for comparing the airborne noise levels of any type of pump that is normally used to convert rotary mechanical power to hydraulic fluid power, incorporating valves, solenoids, drive gears, couplings or any other auxiliary device normally fitted in service.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning Pumpar och motorer


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Test code for the determination of sound power levels of pumps using sound intensity techniques - Engineering method - Part 1: Pumps

Artikelnummer: STD-34311

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-07-11

Antal sidor: 16