Standard Svensk standard · SS-ISO 3325

Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Bestämning av böjhållfasthet

Status: Upphävd

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of transverse rupture strength

Artikelnummer: STD-21595

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-11-21

Antal sidor: 8

Ersätter: SS 112617