Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6508-2:2006

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Rockwell - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning (skalor A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-2:2005)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6508-2:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6508-2:2006

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Rockwell - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning (skalor A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-2:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6508 specifies a method of verification of testing machines for determining Rockwell hardness (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) in accordance with ISO 6508-1.
It specifies a direct method for checking the main functions of the machine operation and an indirect method suitable for the overall checking of the machine. The indirect method may be used on its own for periodic routine checking of the machine in service.
If a testing machine is also to be used for other methods of hardness testing, it shall be verified independently for each method.
This part of ISO 6508 is applicable to portable hardness testing machines.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6508-2:2006

Metalliska material - Hårdhetsprovning enligt Rockwell - Del 2: Kontroll och kalibrering av provningsutrustning (skalor A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-2:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-2:2005)

Artikelnummer: STD-44275

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-01-13

Antal sidor: 23

Ersätter: SS-EN ISO 6508-2

Ersätts av: SS-EN ISO 6508-2:2015