Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2740:2009

Pulvermetallurgiska material - Sintermetaller, exklusive hårdmetaller - Dragprovstavar (ISO 2740:2009)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard is applicable to all sintered metals and alloys, excluding hardmetals. This International Standard specifies: - the die cavity dimensions used for making tensile test pieces by pressing and sintering, and by Metal Injection Moulding (MIM) and sintering; - the dimensions of tensile test pieces machined from sintered and powder forged materials.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Tensile test pieces (ISO 2740:2009)

Artikelnummer: STD-69851

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-05-28

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 2740:2007