Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2740:2007

Pulvermetallurgiska material - Sintermetaller, exklusive hårdmetaller - Dragprovstavar (ISO 2740:2007)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 2740:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2740:2007

Pulvermetallurgiska material - Sintermetaller, exklusive hårdmetaller - Dragprovstavar (ISO 2740:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2740:2007

Pulvermetallurgiska material - Sintermetaller, exklusive hårdmetaller - Dragprovstavar (ISO 2740:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Tensile test pieces (ISO 2740:2007)

Artikelnummer: STD-60168

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-03-12

Antal sidor: 11

Ersätter: SS-EN ISO 2740

Ersätts av: SS-EN ISO 2740:2009