Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2566-1

Stål - Omvandling av förlängningsvärden - Del 1: Kolstål och låglegerat stål (ISO 2566-1:1984)

Status: Gällande

Omfattning
Defines a procedure for conversion of room temperature percentage elongations following fracture obtained on various proportional and non-proportional gauge lengths to other gauge lengths.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Allmänna leveransbestämmelser för metall, SIS/TK 120

Internationell titel: Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low alloy steels (ISO 2566-1:1984)

Artikelnummer: STD-25342

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-06-30

Antal sidor: 31