Standard Svensk standard · SS-EN 13658-1:2005

Metallnät och profiler för puts - Definitioner, krav och provningsmetoder - Del 1: För invändig puts

Status: Gällande

Ämnesområden

Ståltråd, stållinor, ringkedjor Cement, gips, kalk, bruk


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gips, SIS/TK 480

Internationell titel: Metal lath and beads - Definitions, requirements and test methods - Part 1: Internal plastering

Artikelnummer: STD-39979

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-15

Antal sidor: 36