Standard Svensk standard · SS-EN 12385-5/AC:2005

Stållinor - Säkerhet - Del 5: Kardellinor för hissar

Status: Gällande

Ämnesområden

Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lyftredskap, SIS/TK 222

Internationell titel: Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts

Artikelnummer: STD-41368

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-18

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 12385-5