Standard Svensk standard · SS-EN 10264-3

Tråd och trådprodukter av stål - Tråd och stål för linor - Del 3: Rund och formad olegerad tråd för linor för krävande ändamål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10264-3:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10264-3

Tråd och trådprodukter av stål - Tråd och stål för linor - Del 3: Rund och formad olegerad tråd för linor för krävande ändamål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of this European Standard specifies round and shaped non alloyed steel wire for use in the manufacture of ropes for mine hoisting, man-riding haulage, cableways for the transportation of passengers and other high duty applications. This part of this European Standard refers to round wires and three types of shaped wire: full lock (Z), half lock (H) and trapezoidal (T). In addition to the requirements of this part of this European Standard, the requirements of EN 10264-1 also apply. It does not apply to steel wire taken from manufactured ropes. This part of this European Standard specifies the following for cold drawn non alloyed steel wire for ropes for high duty applications: — dimensional tolerances; — mechanical characteristics; — requirements relating to the chemical composition of the steel wire; — conditions to be satisfied by any coating.

Ämnesområden

Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10264-3

Tråd och trådprodukter av stål - Tråd och stål för linor - Del 3: Rund och formad olegerad tråd för linor för krävande ändamål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rostfria stål och trådprodukter, SIS/TK 135

Internationell titel: Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 3: Round and shaped non alloyed steel wire for high duty applications

Artikelnummer: STD-33276

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-12-06

Antal sidor: 17

Ersätts av: SS-EN 10264-3:2012