Standard Svensk standard · SS-ISO 9328-7:2018

Platta produkter av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 7: Rostfria stål (ISO 9328-7:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9328-7:2018

Platta produkter av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 7: Rostfria stål (ISO 9328-7:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for flat products for pressure purposes made of stainless steels, including austenitic creep-resisting steels, in thicknesses as specified in Tables 7 to 10.
The requirements and definitions of ISO 9328-1 also apply to this document.

Ämnesområden

Stål för tryckkärl (77.140.30) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9328-7:2018

Platta produkter av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 7: Rostfria stål (ISO 9328-7:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rostfria stål, SIS/TK 135

Internationell titel: Steel flat products for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steels (ISO 9328-7:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80001069

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-02-07

Antal sidor: 72

Ersätter: SS-ISO 9328-7:2011