Standard Svensk standard · SS 271114

Tunnplåtsförband - Provning - Hållfasthet parallellt plåtplanet

Status: Gällande

Omfattning
Standarden beskriver en metod för hållfasthetsbestämning av tunnplåtsförband och infästning av tunnplåt i underlag med avseende på krafter riktade parallellt med plåtens plan. Standarden beskriver plan tunnplåt, men kan tillämpas även på profilerad plåt. Som fästelementet vid hopfogning och infästning används skruv, nit, spik och liknande med fasta eller lösa brickor. Standarden avser hållfasthetsbestämning vid statisk belastning.

Standarden behandlar ej undersökning av fästelementets och underlagets egenskaper. Dessa skall dock fastställas och redovisas i provningsrapporten.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Yttertak (91.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Metal sheet jointing - Determination of shearing strength

Artikelnummer: STD-6710

Utgåva: 2

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 8