Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 10347:2006

Guide för formning av allmänna konstruktionsstål

Status: Gällande

Omfattning
This CEN Technical Report provides guidance for forming during processing of structural steel products conforming to EN 10025 Parts 2 to 6 and EN 10149 Parts 2 and 3. This Technical Report covers hot and cold forming processes and local hot forming used in flame-straightening operations. This Technical Report does not cover the special measures necessary for the fabrication of structural components that are subjected predominantly to alternating stresses or that come into contact with aggressive media.

Ämnesområden

Järn och stålprodukter Allmänt (77.140.01) Stål för värmebehandling (77.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Guidance for forming of structural steels in processing

Artikelnummer: STD-45088

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-12

Antal sidor: 12