Standard Svensk standard · SS-EN 12384

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av fjäderböjgräns på band

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies test methods to determine the modulus of elasticity E and the spring bending limit sFB, of strip in thicknesses from 0,05 mm up to and including 1,0 mm. This standard applies to strip specified in EN 1654.

Ämnesområden

Kopparprodukter (77.150.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-24548

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-02-12

Antal sidor: 13