Standard Svensk standard · SS-EN 12163:2016

Koppar och kopparlegeringar - Stång för allmän användning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the composition, property requirements and dimensional tolerances for copper alloy rod in the shape of circles, squares, hexagons or octagons, finally produced by drawing or extruding intended for general purposes.
The sampling procedures and the methods of test for verification of conformity to the requirements of this European Standard are also specified.

Ämnesområden

Kopparprodukter (77.150.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8021812

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-08-11

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 12163:2011