Standard Svensk standard · SS-ISO 6547

Hydrauliska anläggningar - Cylindrar - Spår för kolvtätningar med styrringarför cylindrar - Mått och toleranser

Status: Gällande

Ämnesområden

Tätningar, boxpackningar


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Cylinders - Pistonseal housing incorporating bearing rings - Dimensions andtolerances

Artikelnummer: STD-4431

Utgåva: 1

Fastställd: 1985-11-15

Antal sidor: 6